MOTO GUZZI

Moto Guzzi เป็นบริษัทผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์จากอิตาลี จนถึงปลายทศวรรษที่แปดสิบมีสายการผลิตเป็นโมเปด (Guzzino), มอเตอร์โรลเลอร์ (Galetto), มอเตอร์ไซค์ขนาดเล็ก (Cardellino) สามล้อ (Ercole, Mulo) และมอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดสูบ 125 และ 1000 ซม³ บริษัทได้อยู่ในกลุ่ม Piaggio มาตั้งแต่ปี 2004 และมี Roberto Colannino เป็นผู้บริหาร ในวันที่ 15 มีนาคม 1921 Giorgio Parodi นักบินในกองทัพบกและเพื่อนของเขา Carlo Guzzi ซึ่งเป็นช่างเครื่อง ด้วยการสนับสนุนด้านเงินทุนโดยพ่อของ Giorgos ชื่อ Emanuele Vittorio Parodi จาก Genua ได้ก่อตั้ง "บริษัทหุ้นส่วน Moto Guzzi" โดยมีโรงงานในเมืองเล็กๆ ของอิตาลีชื่อ Mandello del Lario

การค้นหามอเตอร์ไซค์

MOTO

มอเตอร์ไซค์ที่แนะนำ

       

MOTO GUZZI V7 Special


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2014  /  ระยะทางที่ขับ 6977 km
THB  6,745*
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  5,989
ราคาสุทธิในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR 5,033

MOTO GUZZI V7


DE- Filderstadt-Bernhausen
ระยะทางที่ขับ 0 km  /  น้ำเงิน
THB  10,351*
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  9,190
ราคาสุทธิในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR 7,723

MOTO GUZZI California 1400 Custom


DE- Filderstadt-Bernhausen
ระยะทางที่ขับ 0 km  /  เงิน
THB  20,262*
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  17,990
ราคาสุทธิในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR 15,118

MOTO GUZZI V7


DE- Filderstadt-Bernhausen
ระยะทางที่ขับ 0 km  /  ดำ
THB  9,562*
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  8,490
ราคาสุทธิในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR 7,134

ภาพยนต์ที่แนะนำ

       

1960 Moto Guzzi Ercole


John Landstrom from Blue Moon Cycle talks about a unique 1960 Moto Guzzi Ercole at the Norcross, Georgia showroom. Blue Moon Cycle www.bluemooncycle...

Moto Guzzi Stelvio 1200 4V


Moto Guzzi Stelvio 1200 4V 2010 :-))))

HC Anleitung Moto Guzzi California Vintage 2010 Motorrad Weiss lunare


Produktseite: http://www.collmann.eu/product/moto-guzzi-

Moto Guzzi Nevada Anniversario - Bella Ride


Climb aboard my new ride ! moto guzzi Nevada 750 Anniversario
* จ่ายราคาซื้อในสกุลเงินของผู้จำหน่าย การคำนวณจะใช้อัตราการคำนวณ ECB ในวันปัจจุบันเป็นพื้นฐาน