MOTO GUZZI

Moto Guzzi เป็นบริษัทผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์จากอิตาลี จนถึงปลายทศวรรษที่แปดสิบมีสายการผลิตเป็นโมเปด (Guzzino), มอเตอร์โรลเลอร์ (Galetto), มอเตอร์ไซค์ขนาดเล็ก (Cardellino) สามล้อ (Ercole, Mulo) และมอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดสูบ 125 และ 1000 ซม³ บริษัทได้อยู่ในกลุ่ม Piaggio มาตั้งแต่ปี 2004 และมี Roberto Colannino เป็นผู้บริหาร ในวันที่ 15 มีนาคม 1921 Giorgio Parodi นักบินในกองทัพบกและเพื่อนของเขา Carlo Guzzi ซึ่งเป็นช่างเครื่อง ด้วยการสนับสนุนด้านเงินทุนโดยพ่อของ Giorgos ชื่อ Emanuele Vittorio Parodi จาก Genua ได้ก่อตั้ง "บริษัทหุ้นส่วน Moto Guzzi" โดยมีโรงงานในเมืองเล็กๆ ของอิตาลีชื่อ Mandello del Lario

การค้นหามอเตอร์ไซค์

MOTO

มอเตอร์ไซค์ที่แนะนำ

       

MOTO GUZZI V7 Special


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2014  /  ระยะทางที่ขับ 6977 km
THB  6,745*
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  5,989
ราคาสุทธิในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR 5,033

MOTO GUZZI California 1400 Custom


DE- Filderstadt-Bernhausen
ระยะทางที่ขับ 0 km  /  เงิน
THB  20,262*
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  17,990
ราคาสุทธิในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR 15,118

MOTO GUZZI Bellagio Aquila Nera


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2014  /  ระยะทางที่ขับ 10 km
THB  11,025*
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  9,789
ราคาสุทธิในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR 8,226

MOTO GUZZI V7 Racer


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2014  /  ระยะทางที่ขับ 0 km
THB  9,336*
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  8,289
ราคาสุทธิในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR 6,966

ภาพยนต์ที่แนะนำ

       

Moto Guzzi California 1400 Custom - official video


On a California 1400 Custom one becomes a traveller even for small trips. A vocation which provides every driving moment with overwhelming intensity: ...

Moto Guzzi Griso 1200 8V


moto guzzi griso 1200 8v motorcycles moto guzzi norge 1200 moto guzzi griso 1200 8v moto guzzi griso 1200 8v review moto guzzi motorcycles for sale ...

Summer 2012 on Our Moto Guzzi V11


This year my daughter Marina spent her summer holiday in the Tuscany at the house her boyfriend's mother. So I decided to visit her on my newly bought...

CUSTOM Moto Guzzi V65 TT


CUSTOM Moto guzzi v65 TT
* จ่ายราคาซื้อในสกุลเงินของผู้จำหน่าย การคำนวณจะใช้อัตราการคำนวณ ECB ในวันปัจจุบันเป็นพื้นฐาน