MOTO GUZZI

Moto Guzzi เป็นบริษัทผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์จากอิตาลี จนถึงปลายทศวรรษที่แปดสิบมีสายการผลิตเป็นโมเปด (Guzzino), มอเตอร์โรลเลอร์ (Galetto), มอเตอร์ไซค์ขนาดเล็ก (Cardellino) สามล้อ (Ercole, Mulo) และมอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดสูบ 125 และ 1000 ซม³ บริษัทได้อยู่ในกลุ่ม Piaggio มาตั้งแต่ปี 2004 และมี Roberto Colannino เป็นผู้บริหาร ในวันที่ 15 มีนาคม 1921 Giorgio Parodi นักบินในกองทัพบกและเพื่อนของเขา Carlo Guzzi ซึ่งเป็นช่างเครื่อง ด้วยการสนับสนุนด้านเงินทุนโดยพ่อของ Giorgos ชื่อ Emanuele Vittorio Parodi จาก Genua ได้ก่อตั้ง "บริษัทหุ้นส่วน Moto Guzzi" โดยมีโรงงานในเมืองเล็กๆ ของอิตาลีชื่อ Mandello del Lario

การค้นหามอเตอร์ไซค์

MOTO

มอเตอร์ไซค์ที่แนะนำ

       

MOTO GUZZI V7 Special


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2014  /  ระยะทางที่ขับ 6977 km
THB  6,745*
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  5,989
ราคาสุทธิในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR 5,033

MOTO GUZZI California 1400 Custom


DE- Filderstadt-Bernhausen
ระยะทางที่ขับ 0 km  /  เงิน
THB  20,262*
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  17,990
ราคาสุทธิในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR 15,118

MOTO GUZZI Breva 1100


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2005  /  ระยะทางที่ขับ 26029 km
THB  6,745*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  5,989

MOTO GUZZI Bellagio Aquila Nera


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2014  /  ระยะทางที่ขับ 10 km
THB  11,025*
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  9,789
ราคาสุทธิในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR 8,226

ภาพยนต์ที่แนะนำ

       

Moto Guzzi Stelvio 8V 1200 MY 2011


MrBike is testing Moto Guzzi Stelvio 8V 1200 in Greece. Performance Testing with Video VBox.

Moto Guzzi 1200 Sport vs BMW R1200R


Moto Guzzi and BMW both now offer sportier roadster twins in the shape of the new 1200 Sport and R1200R but is that where the similarities end? Check...

Moto Guzzi California Classic


2009 moto guzzi california vintage classic california classic 2011 2007 moto guzzi california classic moto guzzi california classic review moto guzzi ...

Afterwork ride Moto Guzzi Sport 1100 ie


Sound messed up, had to be music. Music only intended to emphasize the video. Credit to Lenny Kravitz for Black Velveteen Credit to Yello for The R...
* จ่ายราคาซื้อในสกุลเงินของผู้จำหน่าย การคำนวณจะใช้อัตราการคำนวณ ECB ในวันปัจจุบันเป็นพื้นฐาน