back

Knutstorp on a Yamaha TRX 850


Sydskanes Emse / Knutstorp 23 juli 2008


มอเตอร์ไซค์ที่แนะนำ

       

HONDA CBR 600 F


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2013  /  ระยะทางที่ขับ 15092 km
THB  6,182*
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  5,489
ราคาสุทธิในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR 4,613

YAMAHA Vmax


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2009  /  ระยะทางที่ขับ 12092 km
THB  16,882*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  14,989

KAWASAKI Z 1000


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2004  /  ระยะทางที่ขับ 10670 km
THB  5,619*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  4,989

KAWASAKI Z 1000


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2007  /  ระยะทางที่ขับ 15277 km
THB  6,408*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  5,689
* จ่ายราคาซื้อในสกุลเงินของผู้จำหน่าย การคำนวณจะใช้อัตราการคำนวณ ECB ในวันปัจจุบันเป็นพื้นฐาน