back

Knutstorp on a Yamaha TRX 850มอเตอร์ไซค์ที่แนะนำ

       

KAWASAKI Ninja 250R


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2009  /  ระยะทางที่ขับ 18874 km
THB  3,930*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  3,489

KAWASAKI Z750


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2005  /  ระยะทางที่ขับ 16662 km
THB  5,281*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  4,689

HARLEY-DAVIDSON Street Bob


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2007  /  ระยะทางที่ขับ 6700 km
THB  13,728*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  12,189

KAWASAKI ZX 10 R


DE- Filderstadt-Bernhausen
ระยะทางที่ขับ 0 km  /  ANNIVERSARY
THB  18,973*
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  16,845
ราคาสุทธิในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR 14,155
* จ่ายราคาซื้อในสกุลเงินของผู้จำหน่าย การคำนวณจะใช้อัตราการคำนวณ ECB ในวันปัจจุบันเป็นพื้นฐาน