back

new yamaha trx 850มอเตอร์ไซค์ที่แนะนำ

       

KAWASAKI Z750


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2011  /  ระยะทางที่ขับ 6938 km
THB  7,309*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  6,489

KAWASAKI Zephyr 750


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 1998  /  ระยะทางที่ขับ 27259 km
THB  4,831*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  4,289

KAWASAKI VN 800 Classic


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 1999  /  ระยะทางที่ขับ 25125 km
THB  4,831*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  4,289

HONDA CB 400 N


SK- Trnava
ปีที่ผลิต 2017  /  ระยะทางที่ขับ 1000 km
THB  9,010*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  8,000
* จ่ายราคาซื้อในสกุลเงินของผู้จำหน่าย การคำนวณจะใช้อัตราการคำนวณ ECB ในวันปัจจุบันเป็นพื้นฐาน