back

new yamaha trx 850มอเตอร์ไซค์ที่แนะนำ

       

APRILIA RSV 1000 R


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2007  /  ระยะทางที่ขับ 27695 km
THB  6,408*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  5,689

HONDA VFR 1200 F


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2010  /  ระยะทางที่ขับ 8957 km
THB  11,025*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  9,789

YAMAHA XVZ 1300 ROYAL STAR


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 1997  /  ระยะทางที่ขับ 25980 km
THB  7,534*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  6,689

DUCATI Monster 1100 Evo


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2013  /  ระยะทางที่ขับ 13775 km
THB  11,251*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  9,989
* จ่ายราคาซื้อในสกุลเงินของผู้จำหน่าย การคำนวณจะใช้อัตราการคำนวณ ECB ในวันปัจจุบันเป็นพื้นฐาน