back

Buell Lightning CityX XB9SXมอเตอร์ไซค์ที่แนะนำ

       

YAMAHA YZF R1 RN12


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2004  /  ระยะทางที่ขับ 33472 km
THB  6,408*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  5,689

HONDA MSX 125


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2015  /  ระยะทางที่ขับ 89 km
THB  3,029*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  2,689

HARLEY-DAVIDSON Cross Bones


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2009  /  ระยะทางที่ขับ 14943 km
THB  21,049*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  18,689

KAWASAKI Z 1000


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2007  /  ระยะทางที่ขับ 15277 km
THB  6,408*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  5,689
* จ่ายราคาซื้อในสกุลเงินของผู้จำหน่าย การคำนวณจะใช้อัตราการคำนวณ ECB ในวันปัจจุบันเป็นพื้นฐาน