back

Kurvenjäger Paderborn BMW F 650 STมอเตอร์ไซค์ที่แนะนำ

       

YAMAHA TRX 850


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 1996  /  ระยะทางที่ขับ 29941 km
THB  3,704*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  3,289

YAMAHA YZF R6 RJ15


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2011  /  ระยะทางที่ขับ 16145 km
THB  9,336*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  8,289

HONDA CB 500 F


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2014  /  ระยะทางที่ขับ 14646 km
THB  5,619*
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  4,989
ราคาสุทธิในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR 4,192

KAWASAKI Z 1000


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2007  /  ระยะทางที่ขับ 15277 km
THB  6,408*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  5,689
* จ่ายราคาซื้อในสกุลเงินของผู้จำหน่าย การคำนวณจะใช้อัตราการคำนวณ ECB ในวันปัจจุบันเป็นพื้นฐาน