back

1994 Yamaha YZF 750มอเตอร์ไซค์ที่แนะนำ

       

YAMAHA YZF R1 RN12


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2004  /  ระยะทางที่ขับ 33472 km
THB  6,408*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  5,689

YAMAHA XJ 900


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 1996  /  ระยะทางที่ขับ 50114 km
THB  3,141*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  2,789

MOTO GUZZI California 90


DE- Filderstadt-Bernhausen
ระยะทางที่ขับ 0 km  /  ส้ม
THB  14,066*
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  12,489
ราคาสุทธิในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR 10,495

YAMAHA XJ6 Diversion


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2009  /  ระยะทางที่ขับ 4844 km
THB  5,281*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  4,689
* จ่ายราคาซื้อในสกุลเงินของผู้จำหน่าย การคำนวณจะใช้อัตราการคำนวณ ECB ในวันปัจจุบันเป็นพื้นฐาน