back

Piaggio X7 250 ie


Questo e' il mio scooter Piaggio X7 250ie con il cavallatto laterale , che lo rende piu' accattivante e pratico !!!!


มอเตอร์ไซค์ที่แนะนำ

       

HONDA CBR 1000 RR


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2009  /  ระยะทางที่ขับ 26097 km
THB  9,786*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  8,689

KAWASAKI Z 1000


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2010  /  ระยะทางที่ขับ 17476 km
THB  9,561*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  8,489

DUCATI Diavel Carbon


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2014  /  ระยะทางที่ขับ 5642 km
THB  18,572*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  16,489

YAMAHA YZF R1 RN12


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2004  /  ระยะทางที่ขับ 23087 km
THB  6,745*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  5,989
* จ่ายราคาซื้อในสกุลเงินของผู้จำหน่าย การคำนวณจะใช้อัตราการคำนวณ ECB ในวันปัจจุบันเป็นพื้นฐาน