back

apriliaมอเตอร์ไซค์ที่แนะนำ

       

KAWASAKI Z 1000


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2007  /  ระยะทางที่ขับ 15277 km
THB  6,408*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  5,689

HONDA Gold Wing


DE- Filderstadt-Bernhausen
ระยะทางที่ขับ 0 km  /  ดำ
THB  24,041*
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  21,345
ราคาสุทธิในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR 17,937

HONDA CBR 600 F


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2005  /  ระยะทางที่ขับ 26563 km
THB  4,943*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  4,389

KAWASAKI Z 1000


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2004  /  ระยะทางที่ขับ 10670 km
THB  5,619*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  4,989
* จ่ายราคาซื้อในสกุลเงินของผู้จำหน่าย การคำนวณจะใช้อัตราการคำนวณ ECB ในวันปัจจุบันเป็นพื้นฐาน