back

Speedtest 0-230 Motorrad Yamaha XJR 1300 BornyTV.มอเตอร์ไซค์ที่แนะนำ

       

YAMAHA XJR 1300 SP


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2000  /  ระยะทางที่ขับ 33511 km
THB  5,957*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  5,289

KAWASAKI Ninja 250R


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2010  /  ระยะทางที่ขับ 21183 km
THB  3,930*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  3,489

KAWASAKI Ninja 250R


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2009  /  ระยะทางที่ขับ 5035 km
THB  4,155*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  3,689

HONDA CTX 700 N


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2014  /  ระยะทางที่ขับ 155 km
THB  8,210*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  7,289
* จ่ายราคาซื้อในสกุลเงินของผู้จำหน่าย การคำนวณจะใช้อัตราการคำนวณ ECB ในวันปัจจุบันเป็นพื้นฐาน