back

Tyler Juarez #769 Suzuki RM85L 06-06-08มอเตอร์ไซค์ที่แนะนำ

       

BMW R 1100 R


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 1996  /  ระยะทางที่ขับ 12152 km
THB  5,281*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  4,689

DUCATI 916 SP 3 NR. 330 - Carbon * Extras über 3000 EUR


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 1997  /  ระยะทางที่ขับ 29905 km
THB  8,660*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  7,689

KAWASAKI Z800


DE- Filderstadt-Bernhausen
ระยะทางที่ขับ 0 km  /  เขียว
THB  9,117*
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  8,095
ราคาสุทธิในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR 6,803

YAMAHA Vmax


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2009  /  ระยะทางที่ขับ 3789 km
THB  18,909*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  16,789
* จ่ายราคาซื้อในสกุลเงินของผู้จำหน่าย การคำนวณจะใช้อัตราการคำนวณ ECB ในวันปัจจุบันเป็นพื้นฐาน