back

Tyler Juarez #769 Suzuki RM85L 06-06-08มอเตอร์ไซค์ที่แนะนำ

       

HARLEY-DAVIDSON Street Bob


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2007  /  ระยะทางที่ขับ 6700 km
THB  13,728*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  12,189

KAWASAKI Ninja 250R


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2009  /  ระยะทางที่ขับ 5035 km
THB  4,155*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  3,689

KAWASAKI VN 800 Classic


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 1999  /  ระยะทางที่ขับ 25125 km
THB  4,831*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  4,289

HONDA CB 400 N


SK- Trnava
ปีที่ผลิต 2017  /  ระยะทางที่ขับ 1000 km
THB  9,010*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  8,000
* จ่ายราคาซื้อในสกุลเงินของผู้จำหน่าย การคำนวณจะใช้อัตราการคำนวณ ECB ในวันปัจจุบันเป็นพื้นฐาน