back

Suzuki DR Big 800 S mit Arrowsมอเตอร์ไซค์ที่แนะนำ

       

YAMAHA FZ6 Fazer


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2007  /  ระยะทางที่ขับ 28930 km
THB  4,493*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  3,989

HONDA Gold Wing


DE- Filderstadt-Bernhausen
ระยะทางที่ขับ 0 km  /  ขาว
THB  35,991*
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  31,955
ราคาสุทธิในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR 26,853

HONDA CA 125 Rebel


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 1996  /  ระยะทางที่ขับ 12219 km
THB  1,790*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  1,589

HONDA CB 600 Hornet


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2008  /  ระยะทางที่ขับ 16537 km
THB  6,182*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  5,489
* จ่ายราคาซื้อในสกุลเงินของผู้จำหน่าย การคำนวณจะใช้อัตราการคำนวณ ECB ในวันปัจจุบันเป็นพื้นฐาน