back

aprilia leonardo maximal r.มอเตอร์ไซค์ที่แนะนำ

       

DUCATI MH900e


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2002  /  ระยะทางที่ขับ 4 km
THB  22,514*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  19,989

HONDA MSX 125


DE- Filderstadt-Bernhausen
ระยะทางที่ขับ 0 km  /  เหลือง
THB  3,576*
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  3,175
ราคาสุทธิในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR 2,668

YAMAHA FZ1 N


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2006  /  ระยะทางที่ขับ 31956 km
THB  6,520*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  5,789

DUCATI Monster 1100 Evo


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2012  /  ระยะทางที่ขับ 11860 km
THB  10,913*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  9,689
* จ่ายราคาซื้อในสกุลเงินของผู้จำหน่าย การคำนวณจะใช้อัตราการคำนวณ ECB ในวันปัจจุบันเป็นพื้นฐาน