back

Aprilia atlantic bez šrobuมอเตอร์ไซค์ที่แนะนำ

       

HONDA CBF 600


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2009  /  ระยะทางที่ขับ 32500 km
THB  3,930*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  3,489

KAWASAKI ER 6 N


DE- Filderstadt-Bernhausen
ระยะทางที่ขับ 0 km  /  ขาว
THB  7,315*
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  6,495
ราคาสุทธิในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR 5,458

APRILIA RSV 1000 R


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2005  /  ระยะทางที่ขับ 22750 km
THB  6,182*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  5,489

KAWASAKI Z750


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2008  /  ระยะทางที่ขับ 40729 km
THB  5,619*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  4,989
* จ่ายราคาซื้อในสกุลเงินของผู้จำหน่าย การคำนวณจะใช้อัตราการคำนวณ ECB ในวันปัจจุบันเป็นพื้นฐาน