back

Kreidler Enduro 125 DD soundcheckมอเตอร์ไซค์ที่แนะนำ

       

KAWASAKI Ninja 250R


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2009  /  ระยะทางที่ขับ 5773 km
THB  4,155*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  3,689

YAMAHA YZF R6 RJ11


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2006  /  ระยะทางที่ขับ 17775 km
THB  7,759*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  6,889

BIMOTA Mantra


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2004  /  ระยะทางที่ขับ 13550 km
THB  7,872*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  6,989

HONDA Vision 50


DE- Filderstadt-Bernhausen
ระยะทางที่ขับ 0 km  /  แดง
THB  2,354*
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  2,090
ราคาสุทธิในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR 1,756
* จ่ายราคาซื้อในสกุลเงินของผู้จำหน่าย การคำนวณจะใช้อัตราการคำนวณ ECB ในวันปัจจุบันเป็นพื้นฐาน