back

Kreidler Enduro 125 DD soundcheckมอเตอร์ไซค์ที่แนะนำ

       

APRILIA DORSODURO 750


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2008  /  ระยะทางที่ขับ 25320 km
THB  6,070*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  5,389

HONDA VFR 800


DE- Filderstadt-Bernhausen
ระยะทางที่ขับ 0 km  /  ดำ
THB  13,837*
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  12,285
ราคาสุทธิในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR 10,324

BMW S 1000 RR


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2010  /  ระยะทางที่ขับ 17792 km
THB  12,940*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  11,489

DUCATI Monster 1100


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2009  /  ระยะทางที่ขับ 16860 km
THB  8,998*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  7,989
* จ่ายราคาซื้อในสกุลเงินของผู้จำหน่าย การคำนวณจะใช้อัตราการคำนวณ ECB ในวันปัจจุบันเป็นพื้นฐาน