back

BMW TOUR R1100R & R1150RSมอเตอร์ไซค์ที่แนะนำ

       

HONDA CBR 650 F - ABS * Neuheit v. HONDA Stuttgart


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2014  /  ระยะทางที่ขับ 165 km
THB  8,210*
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  7,289
ราคาสุทธิในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR 6,125

YAMAHA MT03


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2006  /  ระยะทางที่ขับ 21951 km
THB  4,831*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  4,289

HONDA VT 750 S


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2010  /  ระยะทางที่ขับ 2621 km
THB  6,520*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  5,789

BMW R 1200 R


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2007  /  ระยะทางที่ขับ 29469 km
THB  8,998*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  7,989
* จ่ายราคาซื้อในสกุลเงินของผู้จำหน่าย การคำนวณจะใช้อัตราการคำนวณ ECB ในวันปัจจุบันเป็นพื้นฐาน