back

Steggert Kawasaki GPZ 305 34PS Bj.88มอเตอร์ไซค์ที่แนะนำ

       

MOTO GUZZI Breva 750


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2007  /  ระยะทางที่ขับ 10973 km
THB  5,957*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  5,289

YAMAHA YZF R6 RJ11


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2006  /  ระยะทางที่ขับ 19343 km
THB  7,759*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  6,889

YAMAHA YZF R6 RJ11


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2007  /  ระยะทางที่ขับ 13545 km
THB  7,759*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  6,889

DUCATI Monster 1100 Evo


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2012  /  ระยะทางที่ขับ 11860 km
THB  10,913*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  9,689
* จ่ายราคาซื้อในสกุลเงินของผู้จำหน่าย การคำนวณจะใช้อัตราการคำนวณ ECB ในวันปัจจุบันเป็นพื้นฐาน