back

Piaggio X8


Retrouvez le scooter Piaggio X8 chez chrono2roues:
piaggio -x8-400_20?s=20&i=scooters">www.chrono2roues.com/r/ piaggio -x8-400_20?s=20&i=scooters">http://piaggio -x8-400_20?s=20&i=scooters">www.chrono2roues.com/r/ piaggio -x8-400_20?s=20&i=scooters


มอเตอร์ไซค์ที่แนะนำ

       

KAWASAKI ZX6R Ninja


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2007  /  ระยะทางที่ขับ 26395 km
THB  6,408*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  5,689

DUCATI Multistrada 1200 S Touring


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2011  /  ระยะทางที่ขับ 21737 km
THB  14,404*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  12,789

DUCATI 899 Panigale


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2014  /  ระยะทางที่ขับ 24214 km
THB  12,377*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  10,989

DUCATI Monster 1100 Evo


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2012  /  ระยะทางที่ขับ 11860 km
THB  10,913*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  9,689
* จ่ายราคาซื้อในสกุลเงินของผู้จำหน่าย การคำนวณจะใช้อัตราการคำนวณ ECB ในวันปัจจุบันเป็นพื้นฐาน