back

Honda Bobber & Hyosung cruiserมอเตอร์ไซค์ที่แนะนำ

       

SUZUKI GS 500 E


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 1993  /  ระยะทางที่ขับ 41085 km
THB  1,902*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  1,689

HONDA Hornet 600


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2005  /  ระยะทางที่ขับ 19801 km
THB  4,268*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  3,789

MOTO GUZZI California 90


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2014  /  ระยะทางที่ขับ 420 km
THB  12,377*
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  10,989
ราคาสุทธิในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR 9,234

KAWASAKI Ninja 300


DE- Filderstadt-Bernhausen
ระยะทางที่ขับ 0 km  /  ANNIVERSARY
THB  6,358*
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  5,645
ราคาสุทธิในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR 4,744
* จ่ายราคาซื้อในสกุลเงินของผู้จำหน่าย การคำนวณจะใช้อัตราการคำนวณ ECB ในวันปัจจุบันเป็นพื้นฐาน