back

Yamaha R6 RJ03 mit Mivv GP (mit db-Killer)มอเตอร์ไซค์ที่แนะนำ

       

TRIUMPH Daytona 675


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2006  /  ระยะทางที่ขับ 9502 km
THB  7,534*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  6,689

HONDA CB 500 X


DE- Filderstadt-Bernhausen
ระยะทางที่ขับ 0 km  /  PEARL HIMALAYA WHITE
THB  7,158*
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  6,355
ราคาสุทธิในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR 5,340

HONDA VFR 1200 X


DE- Filderstadt-Bernhausen
ระยะทางที่ขับ 0 km  /  ขาว
THB  14,631*
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  12,990
ราคาสุทธิในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR 10,916

DUCATI Monster S2 R


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2006  /  ระยะทางที่ขับ 23660 km
THB  5,619*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  4,989
* จ่ายราคาซื้อในสกุลเงินของผู้จำหน่าย การคำนวณจะใช้อัตราการคำนวณ ECB ในวันปัจจุบันเป็นพื้นฐาน