back

Cagiva Raptor 650 " streetfighter "


video de ma Cagiva Raptor 650 " préparée " par mes soins !!!


มอเตอร์ไซค์ที่แนะนำ

       

ANDERE CR&S DUU - Neuwertig * NP 48.000.- EUR


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2013  /  ระยะทางที่ขับ 1805 km
THB  41,661*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  36,989

KAWASAKI ER 5 TWISTER - 1400 Motorräder vor Ort


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 1999  /  ระยะทางที่ขับ 21592 km
THB  2,691*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  2,389

KAWASAKI ER 6 N


DE- Filderstadt-Bernhausen
ระยะทางที่ขับ 0 km  /  ขาว
THB  7,315*
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  6,495
ราคาสุทธิในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR 5,458

DUCATI STREETFIGHTER 1098


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2010  /  ระยะทางที่ขับ 20424 km
THB  11,251*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  9,989
* จ่ายราคาซื้อในสกุลเงินของผู้จำหน่าย การคำนวณจะใช้อัตราการคำนวณ ECB ในวันปัจจุบันเป็นพื้นฐาน