back

Aprilia Tuono 1000 V4


Abbiamo beccato la Aprilia Tuono V4 durante alcuni test al Mugello! Su Motociclismo tutte le foto e le informazioni


มอเตอร์ไซค์ที่แนะนำ

       

DUCATI Streetfighter 848


DE- Filderstadt-Bernhausen
ระยะทางที่ขับ 0 km  /  แดง
THB  14,749*
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  13,095
ราคาสุทธิในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR 11,004

KAWASAKI Z750


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2008  /  ระยะทางที่ขับ 17849 km
THB  6,520*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  5,789

DUCATI STREETFIGHTER 1098


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2009  /  ระยะทางที่ขับ 16510 km
THB  11,251*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  9,989

KAWASAKI Z 1000


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2005  /  ระยะทางที่ขับ 34916 km
THB  6,182*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  5,489
* จ่ายราคาซื้อในสกุลเงินของผู้จำหน่าย การคำนวณจะใช้อัตราการคำนวณ ECB ในวันปัจจุบันเป็นพื้นฐาน