back

aprilia gulliver GT SUPERมอเตอร์ไซค์ที่แนะนำ

       

KTM RC 8


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2011  /  ระยะทางที่ขับ 10963 km
THB  10,124*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  8,989

HONDA NC 700 X


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2014  /  ระยะทางที่ขับ 6861 km
THB  6,408*
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  5,689
ราคาสุทธิในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR 4,781

YAMAHA XVS 650 Drag Star


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 1997  /  ระยะทางที่ขับ 13256 km
THB  4,943*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  4,389

YAMAHA YZF R6 RJ15


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2008  /  ระยะทางที่ขับ 19327 km
THB  8,322*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  7,389
* จ่ายราคาซื้อในสกุลเงินของผู้จำหน่าย การคำนวณจะใช้อัตราการคำนวณ ECB ในวันปัจจุบันเป็นพื้นฐาน