back

Essai Honda CBR 600 Fมอเตอร์ไซค์ที่แนะนำ

       

YAMAHA XVS 650 Drag Star Classic


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 1998  /  ระยะทางที่ขับ 12825 km
THB  5,619*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  4,989

BMW F 800 R


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2010  /  ระยะทางที่ขับ 10533 km
THB  7,309*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  6,489

BMW F 650 GS


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2010  /  ระยะทางที่ขับ 8785 km
THB  7,872*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  6,989

YAMAHA Vmax


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 1998  /  ระยะทางที่ขับ 22571 km
THB  6,745*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  5,989
* จ่ายราคาซื้อในสกุลเงินของผู้จำหน่าย การคำนวณจะใช้อัตราการคำนวณ ECB ในวันปัจจุบันเป็นพื้นฐาน