back

Essai Honda CBR 600 Fมอเตอร์ไซค์ที่แนะนำ

       

HONDA Gold Wing


DE- Filderstadt-Bernhausen
ระยะทางที่ขับ 0 km  /  ดำ
THB  24,041*
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  21,345
ราคาสุทธิในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR 17,937

SUZUKI GSR 600


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2008  /  ระยะทางที่ขับ 10137 km
THB  5,394*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  4,789

YAMAHA YZF R1 RN19


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2010  /  ระยะทางที่ขับ 17985 km
THB  8,998*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  7,989

DUCATI Monster 1100 Evo


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2011  /  ระยะทางที่ขับ 7822 km
THB  10,913*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  9,689
* จ่ายราคาซื้อในสกุลเงินของผู้จำหน่าย การคำนวณจะใช้อัตราการคำนวณ ECB ในวันปัจจุบันเป็นพื้นฐาน