back

Yamaha Slider - 50 ccm - 70 km/hมอเตอร์ไซค์ที่แนะนำ

       

HONDA CB 500 X


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2013  /  ระยะทางที่ขับ 1 km
THB  6,633*
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  5,889
ราคาสุทธิในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR 4,949

BMW F 800 R


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2010  /  ระยะทางที่ขับ 10533 km
THB  7,309*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  6,489

YAMAHA XVZ 1300 ROYAL STAR


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 1997  /  ระยะทางที่ขับ 25980 km
THB  7,534*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  6,689

KAWASAKI VN 900 Custom


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2007  /  ระยะทางที่ขับ 7988 km
THB  7,083*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  6,289
* จ่ายราคาซื้อในสกุลเงินของผู้จำหน่าย การคำนวณจะใช้อัตราการคำนวณ ECB ในวันปัจจุบันเป็นพื้นฐาน